OM REHABTAPE

Roine och Patrik

Affärsidé
REHABTAPE arbetar för att göra Kinesiologytape tillgänglig för alla, och för att sprida kunskap om Kinesiologytape och dess tejptekniker.

Bra för dig – viktigt för oss
Alla borde få chansen att rehabilitera sina skador så snabbt och effektivt som möjligt. Det är jobbigt att se människor lida, speciellt när man vet att man kan hjälpa dem. Det är viktigt för oss att alla ska få tillgång till en bra rehabilitering.

Vision
Det ska vara lika naturligt att använda Kinesiologytape för smärtlindring och rehabilitering som att sätta plåster på ett blödande sår. Alla människor, stora som små, ska få snabb och effektiv hjälp med sina skador och krämpor. Vi jobbar på att brett få ut tejp till hela Sverige och att kunne ge adekvat hjälp med påklistring om det skulle behövas. Vi satsar på att bli en ledande försäljningsportal med kinesiologytaper och tillbehör i Europa före 2015. 

Bakgrund
REHABTAPE AB startades 2007 av Roine Carlsson och Patrik Fredriksson. Företagsidén uppstod från behovet av rehabilitering av idrottsskador. Man såg ett stort behov hos lag och idrottare som inte hade resurser att backas upp av läkare och sjukgymnaster, för sin rehabilitering. Viljan och förmågan att hjälpa skadade idrottare tillbaka i spel, tillsammans med entreprenörandan och modet att satsa, ledde fram till REHABTAPE AB. Något som alla som har känt av en rejäl stukning är mycket tacksamma för.